چهار‌شنبه 2 بهمن 1398

مجوز استخدام ۱۶۰ پرستار در بیمارستان های ایلام گرفته شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی ایلام از گرفتن مجوز استخدام 160 پرستار برای تكمیل نیروی درمانی بیمارستان های این استان خبر داد.
 
دكتر 'عباداله فلاحی' روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت:‌ هیات دولت در سفر چهارم به استان ایلام با استخدام 160 پرستار جدید در بیمارستان های این استان موافقت كرد.
وی ادامه داد: اكنون 530 نفر در گروه پرستاری بیمارستان های دولتی استان ایلام مشغول به كار هستند.
وی اظهار داشت: بكارگیری این پرستاران در ارتقای بهره وری و خدمات موثر به بیماران در بیمارستان های استان ایلام بسیار ارزشمند و اثربخش است.
فلاحی افزود: قرار است این افراد پس از شركت در آزمون برای بكارگیری در بیمارستان های استان ایلام جذب شوند.
وی خاطرنشان كرد: 9 بیمارستان دولتی در استان ایلام فعال است.
نظرات ارسال نظر