صادرات کالا از مرز مهران در آستانه تعطیلی/ اعتراض مردم منطقه

 طی یک ماه گذشته روند صادرات کالا به دلیل سخت گیری مرزبانان کشور عراق رکود چشگمیری پیدا کرده و صادرات از مرز مهران در آستانه تعصیلی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهش صادرات در مرز بین المللی مهران باعث سرگردانی هزارن کامیون دار با کالاهای مختلف شده است.

میزان کامیونهای صادر شده از مرز مهران به کشور عراق از  400 کامیون به 100 کامیون  در روز کاهش یافته است.

طیق پیگیریهای خبرنگار مهر مرزبانان کشور عراق کیفیت را مهمترین دلیل نپذیرفتن کالاها از مرز مهران به کشور عراق اعلام  می کنند.

البته هر چند در این بین مرزبانان کشور عراق سخت گیری نیز می کنند اما نباید از نداشتن استانداردهای بین المللی کالاهای ایرانی صادر شده نیز غافل شد.

تعداد تجار نیز از مرز مهران به دلیل بی توجهی مسئولان از این مرز مهاجرت کرده اند.

مرز مهران هم اکنون از حداقل امکانات مرزی برای صادرات کالا برخودار نیست.

روند کاهش صادرات کالا باعث اعتراض مردم این منطقه شده چراکه تعدادی از افرادی این منطقه در بازارچه مرز مهران مشغول بکار هستند و آنها نیز بیکار شده اند.

رئیس سازمان بازرگانی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: طی یک ماه گذشته روند صادرات کالا از مرز مهران به کشور عراق رکود پیدا کرده است.

علی مهدوی اظهار داشت: مرزبانان کشور عراق اعلام کرده اند کالاهای وارد شده به کشور عراق باید استاندارد بین المللی داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون نیز به تجار شرایط و شرکتهای واجد شرایطی که می توانند استاندارد بین المللی کالاها را صادر کنند معرفی کرده ایم.

طبق گفته مسئولان قرار است یک شرکت جهت صدور استاندارد بین المللی در مرز مهران مستقر شود.

گفتنی است با این روند امکان دارد مرز بین المللی مهران به عنوان امن ترین مرز زمینی کشور دچار بحران و تعطیلی شود و مسئولان کشوری نسبت به این قضیه همچنان واکنش خاصی نشان نداده اند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال