عملیات اجرایی واحد الفین پتروشیمی ایلام تعطیل است

عملیات اجرایی واحد الفین پتروشیمی ایلام بطور کامل متوقف شده است و تا این واحد به بهره برداری نرسد بقیه فازهای پتروشیمی کاربرد نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق پیگریهای به عمل آمده هم اکنون پتروشیمی ایلام بطور کامل در حالت رکود به سر می برد.

واحد الفین پتروشیمی که قلب پتروشمی است بطور کامل طی چند سال گذشته و به خصوص سال گذشته و امسال متوقف شده است در حالیکه مسئولان اعلام می کردند این واحد 50 درصد یا بیشتر پیشرفت فیزیکی دارد.

الفین قلب یک پتروشیمی محسوب می شود تا این واحد به بهره برداری نرسد اصلا فازهای بعدی پتروشیمی کاربرد ندارد.

در پتروشیمی ایلام پیشرفت فازها بطور برعکس انجام شده در حالیه واحد الفین پتروشیمی بطور کامل متوقف شده فازهای بعد پیشرفت بیشتری نسبت به این واحد دارند.

هم اکنون به دلیل بدهی بخش خصوصی و مشکلات مالی پتروشیمی ایلام، وضعیت مبهمی بر سر می برد.

واحد الفین به عنوان قسمت اصلی برای ظرفیت تولید سالانه 318 هزار تن اتیلن و 300 هزار تن پلی‌اتیلن سنگین است.

مجتمع پتروشیمی ایلام به گستره 108 هکتار در دو واحد اصلی در 26 کیلومتری شمال غربی این شهر واقع شده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال