دوشنبه 18 آذر 1398

استاندار ایلام :اعتبارات دولتی جوابگوی توسعه استان ایلام نیست

 استاندار ایلام گفت: اعتبارات دولتی جوابگوی توسعه استان ایلام نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان اظهار داشت: با اعتبارات دولتی نمی توان استان را توسعه داد، چون با محدودیت منابع مواجه هستیم لذا دستگاههای متولی باید با توسعه زیرساختهای لازم زمینه ورود سرمایه گذاری بخش خصوصی را به استان بیش از پیش فراهم آورند.
وی افزود: با تشکیل ستاد اجرایی سرمایه گذاری بستری فراهم می شود که در آن فرآیند شناسایی، مذاکره، صدور مجوز ...طرحهای سرمایه گذاری مدیریت و اجرایی می شوند.
این مسئول در خصوص اطلاع رسانی به سرمایه گذاران تأکید کرد: باید محتوای مورد نظر از منظر سرمایه گذار در بسته های اطلاعاتی و در فضای مجازی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی استانداری در ابتدای این جلسه گفت: جذابیتهای سرمایه گذاری متفاوت است و ما باید با اطلاع رسانی صحیح و مؤثر زمینه ورود سرمایه گذار به استان را هموار سازیم.
حشمت الله در خصوص حذف موانع سرمایه گذاری گفت: در این راستا باید موانع را شناسایی و چرخه های معیوب اجرایی را حذف کنیم.
این مسئول تکمیل سرمایه گذاری در استانهای دیگر، اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و فرصت پیش آمده در مرز عراق را زمینه ساز ورود سرمایه گذاران به استان ذکر نمود و تأکید کرد که باید از این فرصت به نحو مطلوب بهره برد.
نظرات ارسال نظر