پنج‌شنبه 3 بهمن 1398

۱۷.۵ میلیارد تومان درآمد در ایلام وصول شد

علي‌صفر امامي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ايلام اظهار داشت: در قانون بودجه امسال 62.5 ميليارد تومان درآمد وصولي براي استان ايلام تصويب شده است. 
وي ادامه داد: اين ميزان درآمد مصوب شده بايد از سوي 20 دستگاه اجرايي در استان ايلام وصول و در اختيار خزانه قرار گيرد. 
اين مسئول اضافه كرد: از اين رقم مبلغ 50 ميليارد تومان درآمد مالياتي و مابقي مربوط به ساير درآمد‌هاي استاني است. 
امامي تصريح كرد: همچنين مبلغ 1.4 ميليارد تومان آن درآمد‌هاي اختصاصي استان ايلام است كه بايد طي سال جاري وصول شود. 
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام گفت: در سه ماهه نخست سال جاري نيز 17.5 ميليارد تومان در استان درآمد وصول شده كه نسبت به مصوب تعيين شده افزايش نشان مي‌دهد. 
وي ادامه داد: امسال بيش از 2.2 ميليارد تومان در مقايسه با مدت مشابه سال پيش نيز مازاد درآمد داشته‌‌ايم. 
اين مسئول اضافه كرد: با توجه به اين نكته پرداخت ماليات از وظايف موديان است كه بايد به آن توجه جدي‌تري داشته باشند. 
امامي تصريح كرد: ماليات وصولي استان پس از تجميع در خزانه براي آباداني استان ايلام برگشت داده شده و با راهكارهايي مناسب براي امور مربوط به توسعه استان هزينه مي‌شود. 
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ايلام با اشاره به اينكه پرداخت ماليات يك تكليف است، گفت: موديان در فرصت باقي‌مانده نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي خود اقدام كنند. 
نظرات ارسال نظر