پنج‌شنبه 23 آبان 1398

میدان گازی تنگ بیجار از ترش ترین میدان های گازی جهان است

مدیرعامل پتروشیمی ایلام گفت: میدان گازی تنگ بیجار از ترش ترین میدان های گازی جهان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کمری با تأکید بر تأمین خوراک مجتمع پتروشیمی، اتصال به خط لوله غرب از مسیر پیاز آباد و به طول 127 کیلومتر را ضروری دانست.
مدیر عامل پتروشیمی ایلام میدان گازی تنگ بیجار را از ترش ترین میدان های گازی جهان عنوان کرد و افزود: نیاز به تصفیه گازهای خروجی پالایشگاه و شیرین سازی آن ضروری به نظر می رسد.
وی بحث معارضین را مهمترین موضوع در اتصال پتروشیمی ایلام به خط لوله غرب عنوان کرد و گفت: نگاه ویژه به محیط زیست و منابع طبیعی، از اولویت های مهم در اجرای پروژهها است.
کمری تصریح کرد: با مطالعه و بررسی در بخش صنایع پایین دستی و حمایت مدیریت استان زمینه افزایش سهام و توسعه پروژه فراهم خواهد شد.
نظرات ارسال نظر