چهار‌شنبه 18 تیر 1399

استاندار ایلام خبر داد:هیئت دولت به استان ایلام سفر می کند

استاندار ایلام گفت: هیئت دولت در آینده نزدیک به استان ایلام سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی با اشاره به خدمات دولت و دستاوردهای سفرهای دوردوم و سوم هیئت دولت به استان گفت: در جریان این سفرها میزان ارتباط مستقیم مردم با مسئولان کشوری افزایش یافته و همین عامل باعث شده تا مسئولان در جریان مسائل و مشکات مردم قرار گیرند.

وی افزود: با توجه به حضورهیئت دولت در استان ایلام برنامه هایی تهیه شد که بر اساس آنها مشکلات مردم مورد ارزیابی قرار گرفت و طرح های برای حل آنها به اجرا گذاشته شده است.

وی در ادامه بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای استفاده از ظرفیت های سفرهای هیئت دولت به استان اشاره کرد و گفت: حضور هیئت دولت در میان مردم نقش تاثیر گذاری در افزایش مشارکتهای مردمی داشته است.

اعلایی اظهار داشت: طرحهای نیمه تمام دولت در استان ایلام تکمیل می شوند.

نظرات ارسال نظر