دوشنبه 30 دی 1398

صدور حکم اختلاس پتروشیمی ایلام در دادگستری تهران انجام می‌شود

،علی مهدیخانی امروز  اظهار داشت: پتروشیمی ایلام از ابتدا به دلایل مختلفی از جمله مشکلات ساختاری در بدو امر گرفتار مشکلات عدیده‌ای شد.
وی ادامه داد: سوء مدیریتی که در این تشکیلات حاکم بود و در یک دوره گذار طولانی مورد غفلت خیلی از مراجع قرار گرفت و اگر چه اخباری جسته و گریخته وجود داشت اما مستندات کافی برای مشکلات این مجتمع وجود نداشت.
این مسئول اضافه کرد: تا اینکه سال قبل سازمان بازرسی به این نتیجه رسید که به هر صورت پتروشیمی دارای مشکلات عدیده‌ای است و گزارشات مستمری نیز وجود داشت.
مهدیخانی تصریح کرد: در نهایت اصل اتهامات متوجه مدیر عامل وقت مجتمع پتروشیمی (د ـ ف) شد که مدتی اعمال و افعال ایشان مورد کنترل واقع شد.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: در نهایت برخورد قضایی با ایشان صورت گرفت و پرونده قضایی علیه ایشان در خصوص اختلاس، سوء استفاده و ... علیه وی مطرح شد.
وی ادامه داد: مستندات به حدی قابل توجه بود که دستگاه قضایی دستور بازداشت موقت ایشان را تا خاتمه تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مربوطه در دادسرای تهران صادر کرد.
این مسئول اضافه کرد: قسمت اعظمی از اتهامات نامبرده محرز است و نیاز به دلیل جدیدی ندارد اما با توجه به اینکه موضوع بسیار گسترده است طبیعتا این موضوع زمان‌بر است.
مهدیخانی تصریح کرد: باید پذیرفت که دستگاه قضایی به دنبال اجرای عدالت تلاش کرده و باید دقت ویژه‌ای در این زمینه شود و در تعالیم اسلامی داریم که اگر صدها گناهکار از عقوبت رهایی یابند بهتر از این است که یک بی‌گناه مجازات غیرقانونی شود.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: اتهامات ایشان و سایر افراد دخیل در این موضوع باید واضح شود و در نهایت برخورد قاطع قضایی انجام گیرد.
وی ادامه داد: فعلا پرونده در دادگستری تهران در حال تحقیقات اولیه است و آخرین اقدامی که انجام شده در خصوص مساحی سایت پتروشیمی ایلام است.
این مسئول اضافه کرد: اکنون این شبهه وجود دارد که از نظر مساحی آنچه که در ابتدا مطرح شده آن میزان نیست و باید این مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهدیخانی تصریح کرد: اکنون این شبهه وجود دارد که خدایی نکرده در خرید زمین پتروشیمی ایلام نیز شبهه‌ای وجود داشته باشد که نیاز به بررسی قضایی است.
مدیرکل بازرسی استان ایلام گفت: اکنون پرونده پتروشیمی روند عادی و معمولی خود را در دستگاه قضایی پیش می‌برد.
وی ادامه داد: فرایند دادرسی یک فرایند زمان‌بر است که با کار کارشناسی همراه است و کارشناسان این دستگاه نیز همکاری لازم را با دستگاه قضایی داشته تا ابهامات مورد نظر قاضی پرونده را برطرف کرده و به سمت صدور حکم نهایی و اجرای عدالت پیش رویم.
نظرات ارسال نظر