دوشنبه 22 مهر 1398

جوانه‌های امید در بلوط

دانه‌های بلوط که سال گذشته کاشته شدند، جوانه زده‌اند.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، منطقه ایلام، با توجه به خشکیدگی درختان بلوط جنگل های زاگرس و اینکه کانون این بحران در استان ایلام می باشد و موجب تخریب و نابودی بسیاری از درختان بلوط شده است. لذا در سال گذشته انجمن دوست داران محیط زیست ایلام با همکاری انجمن کوهنوردی جمشید به منطور اشاعه فرهنگ بذر کاری بلوط و ترغیب سایر هموطنان اقدام به کاشت بذر بلوط در منطقه "سرطاف" ایلام کردند که خوشبختانه امسال جوانه‌های بلوط از دل خاک بیرون آمده‌اند.

 این جوانه‌ها برای از بین نرفتن و خشک نشدن نیاز به حفاظت، نگهداری و آبیاری دارد.

 به گزارش ایسنا، انجمن دوست داران محیط زیست ایلام با کمترین امکانات اقدام به آبیاری این بذرها کرده‌اند.

 

 

 
نظرات ارسال نظر