جمعه 9 خرداد 1399

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی ایلام منصوب شد

رییس دانشگاه ازاد اسلامی سرپرست جدید دانشگاه آزاد واحد ایلام را منصوب کرد.
به گزارش ایرنا، ˈحمید میرزادهˈ عصر دوشنبه در حکمی دکتر ˈشهریار عباسیˈ را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام منصوب کرده است. 
در این حکم خطاب به عباسی آمده است: ˈبموجب این حکم به عنوان سرپرست جدید واحد ایلام منصوبمی شوید، امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانتداری و قانونمندی درانجام امور محوله موفق باشید.ˈ 
همچنین رییس دانشگاه آزاد اسلامی ˈعلیرضا پورسعیدˈ را در سمت سرپرستی واحد علوم و تحقیقات ایلام ابقا کرد.
پیش از این حجت الاسلام دکتر ˈمحمدرضا حسینی نیاˈ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام را به مدت یکسال بر عهده داشت که ماه قبل از این سمت استعفا کرد.
نظرات ارسال نظر
 • در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲

  این انتخاب گذشته از ویژگی های علمی آقای دکتر عباسی نوعی تحقیر نمایندگان مجلس در شورای اسلامی بود که مجمع نمایندگان در جلسات متعدد برای افراد دیگر و مانع شدن از مسئولیت افرادی دیگر شدند در این وزن کشی آقای عادل نوروزی مجمع نمایندگان را ضربه فنی کرد . چرا نباید آنقدر انسجام در نمایندگان مجلس باشد که از فرد واحدی حمایت همه جانبه شود خواه این فرد دکتر عباسی یا هر فرد محترم دیگر باشد تا افرادی مانند آقای نوروزی این گونه موجب تحقیر تصمیم نمایندگان مجلس نشود که حتی کارشناسان سازمان مرکزی برای نمایندگان تره هم خرد نکنند. در این انتصاب و انتخاب آنچنان دستپاچگی بین نماینده ها ی مجلس حکفرما بود که هر نماینده برای فردی خاص نماینده دیگر را دور می زد و این مسئله بسیار به شان و جایگاه نماینده مجلس ضربه زده است که از سه نفر نماینده مجلس صدای واحدی شنیده نشد. به نظر می آید این ناهماهنگی در دیگر امورات استانی کاملا واضح است خدا رحم کند به استانی که چشم امید به عصاره خود در بالاترین مرکز تصمیم گیری دوخته است.

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۲

  چه کسی گفته است که تعیین روسا وظیفه نماینده مجلس است؟

  پاسخ به این نظر
 • در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۲

  برادر یا خواهر گرامی که این مطلب را نوشتید شاید تصمیمات این انتخاب نوعی عدم بلوغ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام است که بیش از 13 سال فعالیت هنوز نمی تواند یا نمی خواهند این واحد دانشگاهی آنقدر توانا باشد که مدیری توانا را درون خود پرورش دهد. از ابتدای دانشگاه آزاد جو یک قبیله بر دانشگاه سایه انداخته است که در کیفیت نامطلوب دانشگاه و نبود زیر ساختار مناسب آن کاملا تحت تاثیر این مدیریت قرار گرفته است ترویج مدرک گرایی بدون کیفیت که عمدتا افراد بومی استان هستند نه تنها در توسعه استان کمتر ین نقش نداشته بلکه ارزش و مقام علم را دراین خطه خونین رنگ و نما ایثار و مقاومت را به شدت تنزل داده است. با نگاهی به فضای اموزشی پژوهشی دیگر واحد های دانشگاهی و مقایسه ان با زیرساختار دانشگاه آزاد ایلام کاملا عقب ماندگی این دانشگاه بر هر کس آشکار می شود. این درد استخوان سوز را نمی توان به محضر کی برد . شاید مسئولان امر ایلام را در خارج از محدوده فرض کرده اند راستی دلسوزان دانشگاه که منجی نجات دانشگاه آزاد اسلامی هستند چه زیباست با انتقال دائمی به این واحد دانشگاهی مانند اعضای هیئت علمی این دانشگاه که با دو برابر ساعت کاری دانشگاههای دولتی نصف حقوق آنها دریافت می کنند و ایثارگرانه مشغول خدمت هستند اما هنوز به این بلوغ نرسیده اند این دانشگاه را مدیریت کنند .آنوقت می توان برای این دانشگاه برنامه ریزی کوتا مدت و میان مدت یا درازمدت ارائه کرد نه اینکه به عنوان میهمان صرفا کارهای جاری و روزمره دانشگاه که هیچ افقی برای دانشگاه نتوان متصور کرد

  پاسخ به این نظر