نرخ باسوادی در ایلام بیش از ۹۱ درصد است

رئیس اداره نهضت سوادآموزی شهرستان ایلام گفت: نرخ باسوادی در ایلام بیش از 91 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی ظهر شنبه در جمع خرنگاران اظهار داشت:  نهضت سواد آموزی از بدو تاسیس در استان ایلام تلاش چشم گیری داشته است.

رحیمی افزود: در سرشماری سال 1390 درصد باسوادی در استان 91.86 درصد است که رتبه هفدهم کشور را داریم.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان ایلام حدود 850 نفر در سه دوره انتقال و تحکیم  وسواد آموزی در حال تحصیل هستند که از بین این ها حدود 70  درصد آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان از زنان هستند و حدود 30 درصد هم از مردان هستند.

وی ادامه داد: در زمینه آموزش نقاط شهری و روستایی هم عدالت آموزشی رعایت شده است.

رحیمی گفت:  کلیه کسانی که موفق نشدند به نهضت های سواد آموزی مراجعه کنند برای یادگیری سواد به نهضت های سواد آموزی مراجعه کنند.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال