دوشنبه 7 بهمن 1398

الحاق چهار روستا به شهر ایلام پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ای صبح شنبه به منظورالحاق روستاهای بانقلان، فاطمیه، هفت چشمه و چالسرا به شهر ایلام برگزار شد.

 در این جلسه عده ای  الحاق این روستاها را باعث خدمت رسانی بیشتر و بهتر به ساکنان آنها می دانستند وعده ای هم معتقد بودند اضافه کردن این روستاها به شهر ایلام مشکلاتی ایجاد می کند.

ولی الله حیاتی فرماندار ایلام در این خصوص گفت: واقعیتی است که این روستاها در واقع روستا نیستند، در چالسرا ساختمانهای چند طبقه، مبلمان شهری و پارک هایی وجود دارد که دهیاری ها توان اداره آنها را ندارند.

مظفر میرزاد، رئیس شورای شهر ایلام نیز گفت: برابر قانون ماده 71 تشکیل شوراها این پیشنهاد باید از طرف  شورای شهر ارائه شود.

وی افزود: از وزیر کشور سوال شد که آیا می توان بدون هماهنگی شواری شهر این روستاها به شهر ایلام الحاق شوند  که وزیر کشور گفت پیشنهاد دهنده این کار باید شورای شهر باشد.

عبداله بهادری مدیر کل راه وشهرسازی ایلام گفت: تصمیم گیری های ما باید بگونه ای باشد که نقاط قوت و ضعف این کار مطرح شود و در رابطه با این موضوع بحث شود.

محمدرضا مروارید استاندار ایلام نیز گفت: تصمیم گیری های ما باید منطقی باشد و باید در مورد اینکه این طرح  چه پیامدهایی برای شهر و چه پیامدهایی برای روستا دارد.

استاندار ادامه داد: در الحاق روستاها به شهر ایلام وقتی شهرداری مخالف است نمی توان به زور نمی توان به او تحمیل کرد باید جلساتی با شورای شهر و شهرداری برگزار شود.

نظرات ارسال نظر