پتروشیمی ایلام آماده راه اندازی شد

معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: اتيلن مورد نياز پتروشيمي ايلام از طريق خط لوله اتيلن غرب دريافت شده و تا ٤٨ ساعت آينده فعاليت فاز اول اين مجتمع آغاز خواهد شد.
 به گزارش خبرگزاري آريا ،معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي که براي بازديد نهايي و ميزان آمادگي پتروشيمي ايلام  در اين مجتمع پتروشيمي حضور دارد دقايقي پيش  اظهارکرد: پتروشيمي ايلام در مرحله پيش راه اندازي قرار گرفته و خوراک اوليه فاز اول دريافت شده است.
محمدحسن پيوندي افزود: براي اولين بار اتيلن از طريق انشعاب ١٣٥ کيلومتري خط لوله اتيلن غرب دريافت شده و پس از تست نهايي توليد اوليه در پتروشيمي ايلام آغاز خواهد شد.
وي گفت: به علت عقب بودن ساخت بخش الفيني مجتمع پتروشيمي ايلام بايد خوراک از جنوب کشور و عسلويه تامين شده و از طريق خط لوله اتيلن غرب به ايلام برسد.
پيوندي افزود: در حال حاضر در مرحله تست خلوص اتيلن دريافتي و نيز تست پليمرزاسيون قرار داريم و اميد است تا ٤٨ ساعت آينده با پايان تست هاي درحال انجام، اتيلن دريافتي وارد مجتمع شده و فاز اول پتروشيمي ايلام وارد مدار توليد آزمايشي خود شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ميزان اتيلن ارسالي براي پتروشيمي ايلام به علت دريافت اتان پتروشيمي کاويان که رقم ثابتي نيست و متغيير خواهد بود.
به گزارش شانا، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي چندي پيش گفت: برنامه ريزي هاي لازم براي تامين خوراک مورد نياز پتروشيمي ايلام در حال نهائي شدن است.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرده بود: پتروشيمي ايلام آماده فعاليت است و هر زمان که بتوان خوراک مورد نياز اين مجتمع پتروشيمي را تامين کرد، وارد مدار توليد خواهد شد.
مهندس عباس شعري مقدم افزوده بود: مشکلاتي براي تامين خوراک پتروشيمي ايلام وجود دارد و برنامه ريزي هاي لازم براي اتيلن مورد نياز انجام شده است که به زودي نهايي و مشکل خوراک مرتفع مي شود.
وي ادامه داده بود: اين مجتمع پتروشيمي در نيمه دوم سال جاري با دريافت خوراک فعاليت رسمي خود را آغاز مي کند و تلاش داريم تا هرچه زودتر خوراک مورد نياز پتروشيمي ايلام را تامين کنيم.
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي افزوده بود: با برنامه ريزي هاي انجام شده تحويل خوراک به مجتمع هاي پتروشيمي به زودي افزايش خواهد يافت و با راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي، ميزان تحويل خوراک مورد نياز پتروشيمي ها افزايش مي يابد.
بر پايه اين گزارش مديرعامل پتروشيمي ايلام  نيز چندي پيش گفت: هر زمان که خوراک مورد نياز اين مجتمع پتروشيمي تامين شود آماده توليد هستيم.
جواد کمري اظهار کرده بود : فاز اول پتروشيمي ايلام در آستانه راه اندازي قرار گرفته است و در صورتي که خوراک مورد نياز از سوي پتروشيمي کاويان تامين شود اين مجتمع پتروشيمي آمادگي کامل براي توليد را دارد.
وي افزوده بود: پتروشيمي ايلام ظرفيت دريافت ٤٠ تن اتيلن در ساعت را دارد و اگر پتروشيمي کاويان ٣٠ تن نيز به ايلام از طريق خط لوله اتيلن غرب ارسال کند، فاز اول کاملا آماده است تا در مدار توليد قرار بگيرد.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال