جمعه 15 آذر 1398

پتروشیمی ایلام آماده راه اندازی شد

معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: اتيلن مورد نياز پتروشيمي ايلام از طريق خط لوله اتيلن غرب دريافت شده و تا ٤٨ ساعت آينده فعاليت فاز اول اين مجتمع آغاز خواهد شد.
 به گزارش خبرگزاري آريا ،معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي که براي بازديد نهايي و ميزان آمادگي پتروشيمي ايلام  در اين مجتمع پتروشيمي حضور دارد دقايقي پيش  اظهارکرد: پتروشيمي ايلام در مرحله پيش راه اندازي قرار گرفته و خوراک اوليه فاز اول دريافت شده است.
محمدحسن پيوندي افزود: براي اولين بار اتيلن از طريق انشعاب ١٣٥ کيلومتري خط لوله اتيلن غرب دريافت شده و پس از تست نهايي توليد اوليه در پتروشيمي ايلام آغاز خواهد شد.
وي گفت: به علت عقب بودن ساخت بخش الفيني مجتمع پتروشيمي ايلام بايد خوراک از جنوب کشور و عسلويه تامين شده و از طريق خط لوله اتيلن غرب به ايلام برسد.
پيوندي افزود: در حال حاضر در مرحله تست خلوص اتيلن دريافتي و نيز تست پليمرزاسيون قرار داريم و اميد است تا ٤٨ ساعت آينده با پايان تست هاي درحال انجام، اتيلن دريافتي وارد مجتمع شده و فاز اول پتروشيمي ايلام وارد مدار توليد آزمايشي خود شود.
معاون مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: ميزان اتيلن ارسالي براي پتروشيمي ايلام به علت دريافت اتان پتروشيمي کاويان که رقم ثابتي نيست و متغيير خواهد بود.
به گزارش شانا، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي چندي پيش گفت: برنامه ريزي هاي لازم براي تامين خوراک مورد نياز پتروشيمي ايلام در حال نهائي شدن است.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرده بود: پتروشيمي ايلام آماده فعاليت است و هر زمان که بتوان خوراک مورد نياز اين مجتمع پتروشيمي را تامين کرد، وارد مدار توليد خواهد شد.
مهندس عباس شعري مقدم افزوده بود: مشکلاتي براي تامين خوراک پتروشيمي ايلام وجود دارد و برنامه ريزي هاي لازم براي اتيلن مورد نياز انجام شده است که به زودي نهايي و مشکل خوراک مرتفع مي شود.
وي ادامه داده بود: اين مجتمع پتروشيمي در نيمه دوم سال جاري با دريافت خوراک فعاليت رسمي خود را آغاز مي کند و تلاش داريم تا هرچه زودتر خوراک مورد نياز پتروشيمي ايلام را تامين کنيم.
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي افزوده بود: با برنامه ريزي هاي انجام شده تحويل خوراک به مجتمع هاي پتروشيمي به زودي افزايش خواهد يافت و با راه اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي، ميزان تحويل خوراک مورد نياز پتروشيمي ها افزايش مي يابد.
بر پايه اين گزارش مديرعامل پتروشيمي ايلام  نيز چندي پيش گفت: هر زمان که خوراک مورد نياز اين مجتمع پتروشيمي تامين شود آماده توليد هستيم.
جواد کمري اظهار کرده بود : فاز اول پتروشيمي ايلام در آستانه راه اندازي قرار گرفته است و در صورتي که خوراک مورد نياز از سوي پتروشيمي کاويان تامين شود اين مجتمع پتروشيمي آمادگي کامل براي توليد را دارد.
وي افزوده بود: پتروشيمي ايلام ظرفيت دريافت ٤٠ تن اتيلن در ساعت را دارد و اگر پتروشيمي کاويان ٣٠ تن نيز به ايلام از طريق خط لوله اتيلن غرب ارسال کند، فاز اول کاملا آماده است تا در مدار توليد قرار بگيرد.
نظرات ارسال نظر