سه‌شنبه 6 خرداد 1399

اطلاعیه های ۸، ۹ و ۱۰ ستاد خبری هدفمندی یارانه ها در ایلام

به گزارش خبرنگار ایرنا مستقر در محل این ستاد، در این اطلاعیه ها آمده است:** اطلاعیه شماره 8:

به اطلاع سرپرستان محترم خانوارهای شهری و روستایی (فاقد گاز طبیعی) می رساند بر پایه مصوبه هیات محترم وزیران نرخ هر کیلوگرم گاز مایع سیلندر 11 کیلویی مصارف خانگی به دو هزار و 100 ریال افزایش می یابد.** اطلاعیه شماره 9:

به اطلاع سرپرستان محترم خانوارهای شهری و روستایی (فاقد گاز طبیعی) استان می رساند بر پایه مصوبه هیات محترم وزیران نرخ هر لیتر نفت سفید به یک هزار و 500 ریال افزایش می یابد.** اطلاعیه شماره 10:

به اطلاع مجریان محترم واحدهای تولیدی می رساند بر پایه مصوبه اخیر هیات محترم وزیران نرخ هر لیتر نفت کوره دو هزار و 500 ریال تعیین شده است.

این ستاد خبری اعلام کرده هر گونه اطلاعیه و تغییر قیمتی از سوی مرکز متعاقبا به اطلاع شهروندان استان خواهد رسید.

نظرات ارسال نظر