شنبه 3 اسفند 1398

بازنگری عمیق در مبحث "تربیت دینی" با ساختاری جدید برای کودکان و نوجوانان ضروری است

معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ايلام گفت: بازنگري عميق و مبتني بر مطالعه در مبحث "تربيت ديني" با ساختاري جديد در بين كودكان و نوجوانان ضروري است.

صادق اكبري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه در شرايط جهان امروز كه تهاجم فرهنگي استكبار بصيرت جوانان ما را نشانه گرفته‌ است و خواهان گريز آنان از مباني ديني و سست كردن باورهاي مذهبي است، اظهار كرد: يافته‌هاي علمي بر سهولت درك و يادگيري و پايايي آموخته‌ها، ‌در شكل‌گيري افكار و انديشه‌هاي آتي تاكيد و دوران كودكي و نوجواني را از همه مراحل زندگي، مهمتر مي‌داند.

وي افزود: بنابراين بايد در اين دوران با در نظر گرفتن سطوح فكري كودكان و نوجوانان و ظرفيت‌ها و حساسيت‌هاي لازم،‌ تدوين برنامه‌ريزي دقيق، آسان‌سازي مفاهيم و آموزه‌هاي معرفت ديني به صورت كاربردي و همخوان با درك و برداشت كودك، مي‌توان شاكله جهان‌بيني ديني كودكان را چنان ترسيم كرد كه با پيشگيري از آلودگي‌ها، نسلي دين‌دار و سرشار از ارزش‌هاي اخلاقي با باور دروني تربيت كرد كه صراط مستقيم خود را فقط در دين به عنوان جوهر زندگي جست‌وجو كنند.

اين كارشناس ارشد فرهنگي گفت: در جامعه دين مدار، تربيت و آموزش ديني به عنوان اصلي‌ترين ضرورت بايد از سنين كودكي مورد توجه و استوار بر يافته‌هاي روانشناختي باشد.

اكبري تاكيد كرد: همان‌گونه كه آموزش معارف و مفاهيم ديني داراي مراتب و درجاتي است، ارائه آن هم بايد متناسب با سطح درك و قواي ذهني و رواني متعلمان باشد، بنابراين آموخته‌ها با توجه به شرايط در مراحل مختلف زندگي قابل تعميم به واقعيت‌هاي عيني خواهد بود. اگر كاربرد آموخته‌ها و آموزه‌هاي ديني با تجربه موفق همراه باشد، نشاط بخش بوده و ميل كودكان را براي آموختن‌ آموزه‌هاي ديني بيشتر خواهد كرد.

معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان ايلام ادامه داد: مجريان مسايل فرهنگي بايد از هر بستري براي القاي اخلاقي و اعتقادي كودكان و نوجوانان سود جويند تا توصيه امام راحل براي رسيدن جوانان به بهترين ارزش‌ها محقق شود.

وي اضافه كرد: تربيت ديني بايد تربيت دروني، واقعي، كاربردي، مصداقي، تطبيقي و قابل تعميم به موقعيت‌هاي متنوع زندگي و مشكل گشا بوده و متناسب با شرايط پيش رو براي هر طيف سني و سازگار با رشد ذهني آنان و تدريجي باشد و نبايد آموزه‌ها يكباره تكليف شود چرا كه فرصت درون‌سازي آن‌ها سلب مي‌شود.

اكبري گفت: شيوه انتقال مفاهيم ديني همخوان با شرايط امروز به نسل جديد نياز به واكاوي و بهره‌گيري از متد