چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

استاندار جدید ایلام منصوب شد

معاون تشريفات و مراسم نهاد رياست جهوري با تصويب هيئت دولت به عنوان استاندار ايلام منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، مجتبي اعلايي با تصويب هيئت دولت استاندار ايلام شد. وي پيش از اين مدير كل روابط عمومي و بين الملل شوراي شهر تهران و معاون تشريفات و مراسم نهاد رياست جمهوري بود.
نظرات ارسال نظر