شنبه 23 آذر 1398

ریشه اصلی بیکاری در ایلام نداشتن مهارت است

 رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ایلام گفت: ریشه اصلی بیکاری در ایلام نداشتن مهارت است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد جواد محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر افراد بیکار از مهارت برخوردار شوند، می توانند در بازار کار سریع جذب شوند.
وی بیان داشت: نرخ بیکاری در استان ایلام طی پاییز سال جاری 12.5 درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه حل مشکل بیکاری در استان ایلام نیازمند همکاری همه دستگاه های اداری استان است، خاطرنشان کرد: نباید بیکاری فقط به اداره کار مرتبط باشد.
محمدی عنوان کرد: هشت هزار و 500 طرح زودبازده اقتصادی در استان ایلام اجرا و 15 هزار و 500 شغ در استان ایلام ایجاد شده است.
وی یادآور شد: برای اجرای این طرحها بیش از سه هزار میلیارد ریال ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
نظرات ارسال نظر