۵ هزار دانشجو در دانشگاه پیام‌نور ایلام پذیرفته شدند

رئيس دانشگاه پيام‌نور ايلام گفت: در سال تحصيلي جديد 5 هزار و 679 دانشجو در دانشگاه پيام‌نور ايلام پذيرفته شدند.
محمد نورايي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در ايلام اظهار داشت: اين تعداد دانشجوي دختر و پسر در سال جاري 
در اين دانشگاه و در رشته‌هاي مختلف از طريق شركت در آزمون سراسري پذيرفته شده‌اند. 
وي ادامه داد: افزون بر اين، يك هزار دانشجوي دختر و پسر نيز از طريق سيستم فراگير در دانشگاه پيام‌نور ايلام پذيرفته شده‌اند. 
اين مسئول اضافه كرد: در حال حاضر 18 هزار و 500 دانشجوي دختر و پسر در دانشگاه پيام‌نور استان ايلام مشغول به تحصيلند. 
نورايي تصريح كرد: اين تعداد دانشجوي دختر و پسر در 54 رشته تحصيلي مختلف و در مقاطع كارشناسي به تحصيل علوم اشتغال دارند. 
رئيس دانشگاه پيام‌نور ايلام گفت: در حال حاضر در شهرستان‌هاي مختلف استان ايلام 11 مركز و واحد دانشگاهي 
فعال است. 
وي ادامه داد: توسعه مراكز دانشگاهي پيام‌نور در استان ايلام از برنامه‌هاي مهم اين دستگاه علمي در اين استان بوده كه براي احقاق آن نيز برنامه‌ريزي شده است. 
اين مسئول اضافه كرد: امسال نيز براي 6 طرح عمراني شامل ساختمان‌هاي آموزشي و اداري در شهرستان‌هاي ايلام، مهران، سرابله و دره‌شهر 50 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است. 
نورايي تصريح كرد: اين ميزان اعتبار صرف برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌اي مراكز دانشگاه پيام‌نور در شهرستان‌هاي ذكر شده، مي‌شود. 
رئيس دانشگاه پيام‌نور ايلام گفت: دولت نهم توجه ويژه‌اي به توسعه مراكز دانشگاه پيام‌نور در استان‌هاي مختلف كشور داشته كه استان ايلام نيز از اين حيث مستثني نبوده است. 
وي ادامه داد: در دولت دهم نيز اين سياست استمرار داشته تا در تمام مناطق كشور از جمله مناطق در حال توسعه مانند استان ايلام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام‌نور ايجاد و توسعه يابد. 
استان ايلام داراي 540 هزار نفر جمعيت است و با داشتن 30 درصد جمعيت جوان از استان‌هاي جوان كشور محسوب مي‌شود. 
ادامه تحصيل در مقاطع كارداني تا تكميلي از آرزوهاي ديرينه مردم و به ويژه جوانان اين ديار بوده كه در گذشته دانشگاه‌هاي آزاد با اخذ هزينه‌هاي هنگفت اين آروز را در دل جوانان به ياس مبدل كردند. 
اما با توجه ويژه دولت و توسعه مراكز دانشگاهي در تمام نقاط كشور از جمله استان ايلام امروز شاهد دستيابي همه جوانان توانمند اين مرز و بوم و اين ديار به تحصيلات دانشگاهي هستيم. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال