پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

رزمایش امنیت و آرامش (ولایت) در ایلام آغاز شد

رزمايش امنيت و آرامش (ولايت) با حضور يگانهاي نيروي انتظامي در استان ايلام آغاز شد.

به گزارش ايرنا، فرمانده نيروي انتظامي استان ايلام گفت: نيروهاي انتظامي شركت‌كننده در اين رزمايش دو روزه به تمرين برنامه‌هاي رزمي و فرهنگي مي پردازند.

سردار سيد علي اكبر ميري، هدف از برگزاري اين رزمايش را حفظ توانمندي نيروهاي انتظامي براي تامين امنيت پايدار در جامعه عنوان كرد.

وي ادامه داد: در اين رزمايش نيروهاي شركت‌كننده در دو بخش خودروي و پياده توان اجرايي خود را به نمايش مي‌گذارند.

سردار ميري با بيان اينكه مهمترين رويكرد پليس تامين امنيت اجتماعي پايدار است، تاكيد كرد: پليس براي تحقق اين موضوع از هيچ كوششي فروگذاري نكرده و از آمادگي كامل برخوردار است.

وي از مردم خواست به منظور موفقيت بيش از پيش با نيروهاي انتظامي همكاري مطلوبي داشته باشند.

نظرات ارسال نظر