پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

پروژه کنارگذر شرقی ایلام برای تکمیل ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

نمايندگان مردم استان ايلام در مجلس شوراي اسلامي ضمن بازديد از پروژه کنار گذر شرقي شهر ايلام در جريان پيشرفت عمليات اجرايي اين پروژه قرار گرفتند.

به گزارش موج، داريوش قنبري نماينده شهرستان هاي ايلام، ايوان، مهران، ملکشاهي و شيروان چرداول در مجلس شوراي اسلامي در جريان اين بازديد گفت: براي تکميل اين پروژه 20 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
وي با بيان اينکه پروژه کنارگذر شرقي ايلام از پيشرفت خوبي برخوردار است، افزود: اميدواريم اين پروژه تا سال آينده به بهره برداري برسد و با بهره برداري از آن مشکل ترافيک شهر ايلام و تردد کاميون ها از داخل شهر برطرف شود.
مهندس پولادي ديگر نماينده ايلام در مجلس شوراي اسلامي و رئيس کميته راه و ترابري کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه امسال از محل منابع ملي اعتبارات خوبي به بخش حمل نقل استان اختصاص يافته اظهار داشت: در سال 88 اين اعتبارات به اندازه 4 سال گذشته بوده است.
وي از جمله به اختصاص 45 ميليارد ريال به پروژه واريانت گله جار- سراب ايوان، 180 ميليارد ريال به ايلام- حميل، 20 ميليارد ريال به گنارگذر شرقي ايلام و... اشاره کرد و گفت: با رايزني هاي صورت گرفته امسال براي اولين بار اين پروژه جزو پروژه هاي ملي به تصويب رسيده است.
نظرات ارسال نظر