پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

مجموعه شعر "بلوط های جوان" در حوزه هنری ایلام رونمایی شد

مجموعه شعر "بلوط های جوان" در حوزه هنری استان ایلام رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری استان ایلام در بعد ظهر پنجشنبه در این آیین گفت: مجموعه ای از شعرهای هفت شاعر جوان ایلامی تحت عنوان "بلوط های جوان" از سوی حوزه هنری ایلام و به کوشش جلیل صفربیگی مسئول واحد ادبیات آفزینش های ادبی حوزه هنری استان ایلام چاپ و منتشر شد.

محمد کرم اللهی بیان داشت: در این مجموعه اشعاری از اسلام انصاری فر، وهید باقری، علیرضا حاتمی، مهدی رستمی، حیدر شکری زاده، فردین عزیزنیا و علیرضا نوری به چاپ رسیده است.

شاعر "زنبورهای کارگر" در مقدمه "بلوط های جوان" می نویسد بلوط های جوان گزیده ای است از شعر شاعران جوانی که در آفرینش های ادبی حوزه هنری استان ایلام رشد کرده و تا بالندگی و سایه گستری راه درازی در پیش دارند.

"بلوط های جوان" در 160 صفحه، متشکل از شعر موزون، نیمایی و سپید توسط نشر برگ آذین در شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

نظرات ارسال نظر