دوشنبه 5 خرداد 1399

آغاز طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام

آغاز طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان ایلام طرح بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام آغاز شد .

در اولین روز بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام ، جمعی از مدیران ارشد استانی از کارگاههای آموزشی و پروژه های در حال ساخت مراکز آموزش فنی و حرفه ای برادران و خواهران شهرستان ایلام بازدید کردند ، در این بازدید حمید رضا خانپور به تشریح عملکرد آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام در شش ماهه اول سال جاری پرداخت و در ادامه این بازدیدها برنامه های سال جاری سازمان تشریح شد .

ضمناً فرماندار و مدیران شهرستان شیروان چرداول در اولین روز بازدید همگانی ، از کارگاه های آموزشی مرکز کارزان بازدید کردند .

 پیش بینی می شود در این دوره از بازدیدها حدود 5000 نفر از دانش آموزان ، دانشجویان ، اساتید دانشگاهی از مراکز آموزشی سطح استان بازدید بعمل آورند .

نظرات ارسال نظر