دوشنبه 5 خرداد 1399

وجود برخی نامهای خاص در ایلام به گذشته این استان بازمی گردد

معاون ثبت احوال استان ایلام گفت: وجود برخی نامهای خاص در ایلام به گذشته این استان بازمی گردد.

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اسامی خاص و عجیب در همه استانها وجود دارد و این استان هم نیز دارای نامهای عجیب است که مربوط به گذشته استان ایلام است و هر یک از اسامی دارای فلسفه خود هستند.

وی بیان داشت: افرادی که نامهای سنتی دارند این امکان را دارند که با مراجعه به ثبت احوال بدون هیچ محدودیتی نام خود را تغییر کنند.

حیدری در پاسخ به این سئوال که چرا برخی خانمهای ایلامی "صنعت" نام دارند، افزود: چندین نفر در استان ایلام این اسم را دارا هستند و این از گذشته در استان ایلام بوده است و این اسم نیز قابل تغییر است.

وی در مورد اسم ملوس نیز گفت: اسم ملوس دیگر وجود ندارد و به ملوسک تغییر یافته است و این نام هم قابل تغییر است.

نامهای دیگر مانند توپ طلا، نیم طلا، جیران، صد تومانی، لمیه و...در استان ایلام نیز به گفته حیدری قابل تغییر هستند و تاکنون نیز بسیاری از این نامها به خصوص توپ طلا تغییر کرده است.

در استان ایلام بیشتر از اسامی مانند زهرا، علی، علی رضا، محمد، مهدی، زینب، فاطمه، کریم و...استفاده می شود.

نظرات ارسال نظر