تشکیل کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ایلام با ۲ ماه تاخیر!

جلسه کمیسیون ماده 100 شهرداری ایلام که از اغاز فروردین 1389 تا کنون تشکیل نشده بود روز گذشته بعد از دو ماه تاخیر در محل شهرداری ایلام تشکیل گردید.

جلسه کمسیون ماده 100 شهرداری در مورد تخلفات بناهای شهری بصورت هفتگی تشکیل میشود که  تاخیر 2 ماهه تشکیل این کمیسیون باعث سردر گمی افرادی شده که از روزهای آغازین سال 1389 پرونده آنان به این کمسیون ارجاع داده شده است. با توجه به حجم بالای ‍‍پرونده های ارجاعی به ماده صد و سردرگمی افراد درگیر پرونده ها این تاخیر عجیب به نظر می رسد و این در حالی است که گفته شده علت تاخیر در تشکیل کمسیون فوق عدم معرفی قاضی از طرف دادگستری ایلام بوده است.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال