جمعه 22 آذر 1398

سرانه مصرف ماهی در ایلام رو به افزایش است

 معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: با تدابير انديشيده شده، سرانه مصرف ماهي در ايلام رو به افزايش است.

به گزارش خبرگزاري فارس از ايلام، مجتبي شيرخاني ظهر امروز در آيين بهره‌برداري از دو استخر دو منظوره ماهي در شهرستان مهران اظهار داشت: اكنون سرانه مصرف ماهي در كشور هفت كيلوگرم است.
وي ادامه داد: با برآورد انجام شده نيز در حال حاضر سرانه مصرف ماهي در استان ايلام براساس آمار تقريبا بين 6 تا 6.5 كيلوگرم است كه با متوسط سرانه مصرف در كشور فاصله اندكي دارد.
اين مسئول اضافه كرد: با فعاليت‌هاي صورت گرفته در دو محور افزايش توليد ماهي در استان ايلام و همچنين فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي كه در اين زمينه انجام گرفته اين مهم محقق شده است.
شيرخاني تصريح كرد: اقبال و توجه مردم و نيز تاثيري كه ماهي در سلامت بدن دارد طي سال‌هاي اخير يك رشد جهشي در مصرف سرانه در استان ايلام به وجود آمده است.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: در سال جاري 4 هزار تن ماهي در 140 واحد پرورش ماهي در استان ايلام و 14 رودخانه دائمي توليد شده است.
وي ادامه داد: برنامه‌هايي براي ايجاد مجتمع‌هاي توليد ماهي در استان ايلام در دستور كار قرار گرفته است كه با اجراي آن تحول بزرگي در زمينه توليد ماهي در استان ايلام روي مي‌دهد.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: در حال حاضر در چند شهرستان استان ايلام پيگير احداث مجتمع‌هاي آبزي‌پروري بوده و مقدمات كار فراهم شده است.
اين مسئول اضافه كرد: بهره‌برداري از استخرهاي دو منظوره كشاورزي و پرورش ماهي در شهرستان مهران در راستاي استفاده بهينه از منابع آب خرد كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان و همچنين افزايش مصرف آبزيان انجام شده است.
شيرخاني تصريح كرد: تعداد 3 هزار قطعه بچه ماهي با وزن 10 گرم در اين دو استخر رهاسازي شده كه بعد از دوره پرورش پيش‌بيني مي‌شود، 4 تن ماهي توليد شود.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام گفت: در حال حاضر 80 استخر دو منظوره كشاورزي با ظرفيت توليد 180 تن ماهي در هر دوره پرورش در استان ايلام فعال است. 
نظرات ارسال نظر