دوشنبه 7 بهمن 1398

برخی ادارات ایلام در زمان بروز حوادث طبیعی ضعیف عمل می کنند

استاندار ایلام گفت: برخی ادارات ایلام در مواقع بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه ضعیف عمل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر سه شنبه در جلسه کاهش اثرات بلایای طبیعی در استان با ذکر این مطلب که حوادث طبیعی همواره در کمین جوامع بشری است، گفت: در هر منطقه ای متناسب با طبیعت و وضعیت محیط وآب و هوایی خود در معرض برخی بلایای طبیعی قرار می گیرد که مهمترین اقدام پیشگیری عالمانه در این زمینه است.

وی ادامه داد: بحث پیشگیری راهکار علمی می خواهد و ما باید قبل از هر بحرانی تکلیف خود را بدانیم و در واقع باید چک لیست مقابله متناسب با هر بحران را در دسترس داشته باشیم.

وی نوع تعامل و رفتارهای بین بخشی برخی از ادارات استان را ضعیف توصیف و تصریح کرد: در پاره ای از اوقات وقت کشی می شود و دیر به فکر چاره جویی می افتیم در صورتی که اساسا ما باید بحران و زوایای آن و نوع مقابله سریع و مؤثر با آن را بدانیم و آماده مقابله باشیم.

این مسئول با انتقاد از نوع نگاه برخی از مدیران دستگاه های استان در خصوص جذب بودجه گفت: در هر جلسه ای با زوایای مهم آن و نوع اهدافی که برای آن جلسه متصور است تا وظیفه ای به دستگاهی محول می شود برخی از مدیران سریع بدنبال جذب بودجه آن می روند و مسیر جلسه را عوض می کنند در صورتی که شما باید زوایای مأموریتهای محوله را مورد مطالعه قرار دهید و در یک تعامل مثبت نوع کارآمدی خود را به انجام رسانید.

استاندار ایلام با اعلام این مطلب که هر دستگاهی باید وظیفه خود را در بحران های طبیعی بداند، اضافه کرد: کارهای تبلیغاتی و اطلاع بخشی نیز باید از طرق مختلف بویژه از طریق رسانه ها و مطبوعات را جهت اقناع افکارعمومی انجام دهید.

نظرات ارسال نظر