سه‌شنبه 1 بهمن 1398

جهاددانشگاهی به عنوان دبیر اجرایی هیئت امنای مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام منصوب شد

جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام به عنوان دبير اجرايي هيئت امناي مرکز جامع اشتغال و سرمايه گذاري استان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام،در سومين جلسه هيئت امناي مرکز جامع اشتغال و سرمايه گذاري استان که به رياست استاندار ايلام و در محل سالن امتحانات ساختمان مديريت دولتي سابق استان برگزار گرديد، جهاد دانشگاهي استان ايلام به عنوان دبير هيئت امناي و مسئول راه اندازي مرکز جامع اشتغال و سرمايه گذاري استان انتخاب و معرفي گرديد.

هدف از راه اندازي اين مرکز به دبيري جهاد دانشگاهي، تسهيل در امر تشريفات سرمايه گذاري و اشتغال در استان است که به حضور 41 درصدي بخش دولتي و 51 درصدي بخش خصوصي اعم از اتاق بازرگاني، خانه صنعت و معدن، صادر کنندگان، و ... راه اندازي خواهد شد.

تشکيل 10 خوشه در زمينه هاي مختلف اقتصادي که به رونق اشتغال و سرمايه گذاري بينجامد، تسهيل درصد مجوزهاي سرمايه گذاري و حضور همرمان بخش خصوصي و کارشناسان دولتي در کنار يکديگر از ديگر اهداف راه اندازي اين مرکز است.

نظرات ارسال نظر