سه‌شنبه 1 بهمن 1398

استاندار ایلام خطاب به دستگاه‌های اجرایی:میدان را برای بخش خصوصی و گروه‌های جهادی باز کنید

استاندار ايلام از دستگاه‌هاي اجرايي استان خواست به دور از بخشي نگري اداري و پيچيده‌کردن مناسبات بروکراتيک، ميدان را براي فعاليت بخش غيردولتي در زمينه اشتغال باز کنند.

به گزارش ايسنا، مهندس مجتبي اعلايي در جلسه توسعه روستايي که با حضور يکي از گروه‌هاي جهادي برگزار شد با بيان اين که مانع بزرگ کارهاي جهادي در زمينه توسعه روستايي دستگاه‌هاي اداري و سيستم بروکراتيک است اظهار کرد: متاسفانه بعضي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان با بخشي نگري شديد خود را در درون جزيره‌اي محصور کرده‌اند و آنچنان مردم را در ميان آيين نامه‌ها و مقررات مي‌پيچانند که گاهي بايد به فکر مقررات زدايي بيفتيم.

وي افزود: مديران دولتي توانمند کساني هستند که بخش خصوصي را به ميدان عمل بياورند و کساني که اجازه حضور و رشد بخش غيردولتي را نمي‌دهند بدترين شکل مديريت را انجام مي دهند.

استاندار ايلام با تاييد برنامه‌ها و کارهاي انجام شده اين گروه جهادي در زمينه توسعه روستايي گفت: ستاد روستايي استان از يک طرف و مرکز جامع اشتغال و سرمايه‌گذاري استان به کمک طرح‌هاي اين گروه بيايند ، در ستاد توسعه روستايي نيز يک طرح ارايه شود و مطالعات تکميلي و تطبيقي را براي توسعه آن به کل استان تهيه کنند.

اعلايي ادامه داد: ستاد اشتغال روستايي بايد مرکب از بخش دولتي، غيردولتي و گروه‌هاي جهادي تشکيل شود و اين سازماندهي بايد بتواند فارغ از موارد دست و پا گير دولتي و با فعالسازي گروه‌هاي جهادي بومي طرح اشتغال روستايي را ارتقا دهد.

وي اضافه کرد: براي اين کار بايد حداقل 400 نيروي بومي در قالب گروه‌هاي جهادي فعال شوند و با عشق با استفاده از ميانبرها به صورت تخصصي آموزش ببينند و گام‌هاي اساسي در روستاها بردارند.

اين گروه جهادي بنا دارد صد روستا در استان را تحت پوشش فعاليت خود قرار دارد که نتيجه آن حداقل اشتغال تضميني 500 نفر از روستاييان است، توانمندسازي زنان روستايي، اشتغال غيرمستقيم 100 نفر، فعال کردن 100 ثمن مردم نهاد جوان، 50 مورد مهاجرت معکوس، ارتقاء توانمندي‌هاي جوانان روستايي و تشويق آنها به کار گروهي و تشکيل تعاوني، شناخت منابع اطلاعاتي و سرمايه‌اي و انساني و فيزيکي و تجاري روستا از جمله برنامه‌هاي گروه‌هاي جهادي در روستا خواهد بود.

انتهاي پيام

نظرات ارسال نظر