دوشنبه 22 مهر 1398

همایش پیشگیری و درمان "استرپتو کوکو زیس" آبزیان در ایلام برگزار شد

همایش پیشگیری و درمان استرپتو کوکو زیس آبزیان در استان ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در این همایش که ظهر پنجشنبه در جهاد کشاورزی ایلام برگزار شد، جمعی از کارشناسان شیلات و مجریان طرح آبزی پروی در ایلام دور هم جمع شدند تا درباره راههای پیشگیری و درمان بیماری استرپتوکوکوزیس آبزریان با هم بحث و تبادل نظر کنند.

در این همایش ملی یک روزه 100 نفر از کارشناسان شیلات و مجریان طرح پرورش ماهی از سراسر کشور حضور دارند.

بیماری استرپتوکوکوزیس بیماری باکتری یایی است که در بین آبزیان سردابی شایع و در صورت شیوع موجب تلفات در بین آبزیان می شود این بیماری با مشخصاتی همچون بیرون زدگی چشم، تیرگی پوست وخونریزی داخلی همراه است.

سلیمانی مدیر شیلات استان ایلام با بیان اینکه در استان ایلام این بیماری در سال های گذشته به صورت موردی در مزارع پرورش ماهی مشاهده شده است گفت: با رعایت نظافت استخرهای پرورش ماهی، شستشو مرتب تجهیزات و کنترل ورود و خروج افراد به مزارع می تواند از شیوع این بیماری جلوگیری کرد.

نظرات ارسال نظر