دوشنبه 7 بهمن 1398

صنعت در ایلام از رمق افتاده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با بیان اینکه صنعت در ایلام از رمق افتاده است، گفت: در استان ایلام ظرفیت‌های اقتصادی به حدی بالا است که با مقداری درایت می‌توان بخش اعظمی از مشکلات را حل کرد.

  احمد شوهانی در گفت وگو با خبرنگار حوزه انتخابیه خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات استان ایلام، گفت: معضل اصلی جوانان ایلامی بحث بیکاری در میان قشر تحصیل کرده این منطقه است که تا حد یک بحران جدی در این استان پیش رفت کرده است که دولت نیز در این بخش هیچ گونه برنامه ریزی نکرده است.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل دیگر حوزه انتخابیه ایلام، بحث گرانی است، تصریح کرد: بحث تورم و افزایش قیمت ها به قدری افزایش یافته که مردم را از لحاظ روانی درگیر خود کرده است.

وی با تاکید براینکه مشکل بخش صنعت استان ایلام نیز جدی است، ادامه داد: در این منطقه از ایران زمین صنعت یا کم رمق است یا از رمق افتاده است و معدود پروژه های صنعتی یا تعطیل شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: پروژه های عمرانی و صنعتی در این حوزه انتخابیه نیمه کاره رها شده اند که نمونه آن را می توان چند سدی که دولت یا بخش خصوصی در حال ساخت بودن است را عنوان کرد.

شوهانی، تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان مبنا بر ساخت چند بیمارستان بود که این پروژه ها به صورت نیمه کاره رها شده اند. وی با بیان اینکه اولولیت اصلی در حوزه انتخابیه ایلام از بین رفتن بیکاری است، گفت: نیمه کاره رها شدن پروژه های عمرانی از یک سو و عدم برنامه ریزی تیم اقتصادی دولت دراین حوزه مشکلات فراوانی را برای مردم ایلام ایجاد کرده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایام با اشاره به ظرفیت های حوزه انتخابیه خود برای از بین رفتن مشکلات، تصریح کرد: در استان ایلام ظرفیت به حدی بالا است که با مقداری درایت می توان بخش اعظمی از این مشکلات را حل کرد که با یک برنامه ریزی منطقی این حوزه می تواند از استان های دیگر نیرو جذب کند که در مهمترین ظرفیت این استان بحث نفت وگاز را می توان مثال زد.

نظرات ارسال نظر