پنج‌شنبه 19 تیر 1399

اعتبارهای هزینه ای دستگاه های اجرایی ایلام ۱۰۰ درصد تخصیص یافت

مدیرکل بودجه و برنامه ریزی استانداری ایلام از تخصیص 100 درصدی اعتبارهای هزینه ای دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته خبر داد.
[اعتبارهای هزینه ای دستگاه های اجرایی ایلام 100 درصد تخصیص یافت]

ˈعلی اصغر خدیوˈ روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: اعتبارهای هزینه ای دستگاه های اجرایی استان در سال 91 شامل حقوق و مزایا و سایر هزینه ها به صورت 100 درصدی تخصیص یافت.

وی ادامه داد: تخصیص اعتبارهای هزینه ای از 52 درصد در دی به 100 درصد در اسفند گذشته افزایش یافت که این موضوع بیانگر توجه جدی دولت عدالت محور به استان ایلام است.

خدیو با قدردانی از نگاه دولت عدالت محور به استان های غیربرخوردار و تلاش مجدانه استاندار و معاون برنامه ریزی برای جذب این اعتبارها افزود: مدیران دستگاه های اجرایی استان اولویت پرداخت را به مطالبه های اجتناب ناپذیر قرار دهند.

مدیرکل بودجه استانداری ایلام این مطالبه ها را شامل حقوق کارکنان قراردادی و سربازان، مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان برشمرد.

وی ادامه داد: مدیران پس از انجام این اولویت ها سپس دیگر ردیف های هزینه ای نظیر اضافه کار، رفاهیات، ماموریت، سوخت، هزینه آب و برق را پرداخت کنند.

وی گفت: تخصیص اعتبارهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی حدود 10درصد افزایش یافته است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری ایلام از همکاری و هم افزایی تمام نیروهای دفتر برنامه ریزی و بودجه که در روزهای تعطیل سال فعالان در محل کار حضور داشتند، قدردانی کرد.
نظرات ارسال نظر