۸۹ درصد اسناد هویتی ایلام در پایگاه جمعیتی کشور ثبت شد

مدیرکل ثبت احوال ایلام گفت: 89 درصد اسناد هویتی و سجلی این استان در سامانه پایگاه جمعیتی کشور وارد و قابل دسترسی است.
ˈعلیرضا قبادیˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اسکن اسناد آرشیو الکترونیکی در استان آذر امسال به پایان رسید و کار داده آمایی اسناد نیز مراحل پایانی خود را طی می کند.
وی ادامه داد: این اقدام ها به منظور ایجاد سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی استان انجام گرفته است.
مدیرکل ثبت احوال ایلام اضافه کرد: یک میلیون سند سجلی و هویتی در استان اسکن که حدود 90 درصد آن در سامانه پایگاه جمعیتی ثبت احوال کشور وارد و قابل دسترسی است.
قبادی بیان کرد: در طرح آرشیو الکترونیکی، از تمام اسناد موجود استان تصویربرداری الکترونیکی شده و سایر ادارات و ثبت احوال استان ها با رعایت مقررات خاص می توانند فارغ از محل سکونت افراد به آنها ارائه خدمت کنند و دیگر ضرورتی به حضور افراد یا ارسال مدارک به اداره محل صدور شناسنامه نخواهد بود.
قبادی افزایش سرعت خدمات رسانی به مراجعان، افزایش ضریب امنیت اسناد، صرفه جویی در وقت و هزینه به ویژه هزینه های مربوط به مراسلات پستی و بایگانی، حفظ اسناد از فرسودگی و بلایای طبیعی، جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده های متعدد را از عمده ترین مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد برشمرد. 
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال