بالا رفتن کیفیت نان در ایلام/کاهش سرانه مصرف آرد در استان

مدیرعامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان ایلام گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارنه ها کیفیت نان در استان بالا رفته و همچنین سرانه مصرف آرد در استان کاهش یافته است.
حمزه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت شرکت غله و خدمات بازرگانی استان به عنوان متولی گندم، آرد و نان استان از خرید گندم شروع و به نان سر سفره مردم ختم می شود.
وی بیان داشت: ساختار شرکت بازرگانی دولتی براساس 14منطقه است که شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان های ایلام و کرمانشاه منطقه  9 را تشکیل داده که این منطقه زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت صنعت،معدن و تجارت است.
وی در ادامه اضافه کرد: همچنین پس از انتقال وظایف آرد و نان از وزارت کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه گندم، آرد و نان در استان تشکیل شده که امور مربوط به این حوزه را ساماندهی می کند.
وی به عملکرد شرکت در بخش خرید گندم از کشاورزان اشاره کرد و افزود: گندم خریداری شده دراستان از طریق دولت و بخش خصوصی بوده است و دربخش دولتی توسط شرکت غله وخدمات بازرگانی درفصل خرید امسال مقدار 62 هزار تن بوده است دربخش خصوصی نیز مقدار 20 هزار تن گندم خریداری شده که کل خرید گندم درب خش دولتی وخصوصی بالغ بر 82 هزار تن بوده است و این رقم در مقایسه با میزان سال گذشته با 42 درصد کاهش همراه بوده است.
مدیرعامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان با اشاره به عامل کاهش خرید گندم درسال گذشته بیان داشت:عمده دلیل کاهش خرید گندم در استان وقوع خشکسالی های پی درپی بوده است اما به نظر می رسد که با توجه به وضعیت جوی مناسب درسالجاری و در صورت تداوم این وضع، دربهار و تابستان سال آینده میزان خرید گندم از کشاورزان به طور قابل توجه ای افزایش یابد.
وی در ادامه بیان داشت: شرکت بابت خرید گندم به کشاورزان هیچگونه بدهی ندارد و بابت خرید گندم حدود مبلغ 340 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت کرده است.
وی به وضعیت فضا و مکان ذخیره سازی گندم در استان اشاره کرد و اظهارداشت: باحمایت های مسئولین استانی و عزم جدی بخش خصوصی تعداد هشت واحد سیلوی ذخیره گندم دراستان احداث شده است.
این مسئول ادامه داد: فضای ذخیره سازی استاندارد استان به 197 هزار تن رسیده است و این تعداد سیلو در پنج شهرستان پراکنده شده اند که شهرستان دهلران با دو واحد به ظرفیت 77 هزار تن، شهرستان مهران نیز دوواحد به ظرفیت 50 هزار تن، شهرستان شیروان چرداول هم دو واحد به ظرفیت 15 هزار تن مجموع سیلوهای استان را تشکیل می دهن و باتوجه به مصرف سالانه گندم استان که بین 90 هزار الی100 هزار تن است به اندازه دو برابر مصرف استان فضای سیلویی احداث شده است.
حمزه منصوری تصریح کرد: قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تعداد 460 واحد نانوایی دراستان فعال بودند که بعد از اجرای قانون مذکور تعداد واحدها به 600 واحد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد واحدهای نانوایی منجر به بالا رفتن کیفیت نان تولیدی شده است، افزود: افزایش 23 درصدی درطی مدت دو سال باعث تنوع نان درسطح استان و افزایش کیفیت شده است درحال حاضر 13 نوع نان در استان تولید می شود که د رکمتر استانی به این اندازه تنوع نان وجود دارد.
وی در ادامه اظهار داشت: همچنین در راستای ارتقا کیفیت نان علاوه بر آموزش متصدیان واحدهای نانوایی و بهسازی این واحدها، نظارتهای لازم درخصوص رعایت ساعات کار، جلوگیری ازتعطیلی خودسرانه، رعایت وزن چانه، رعایت موازین بهداشتی، برخورد مناسب با ارباب رجوع وتلاش جهت ارتقاء کیفیت نان صورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت غله وخدمات بازرگانی استان بیان داشت: متاسفانه درسال های اخیر فرهنگ استفاده از نان سفید بیشتر در میان جامعه ما رونق گرفته و همین امر مشکلاتی را برای سلامت مردم به همراه دارد.
وی درادامه تصریح کرد: برای رفع این مشکل درطی ماه های گذشته باتاکید مسئولین استانی و کشوری ، موضوع از طریق کارخانجات آرد استان در دستور کار قرار گرفته که همین امر باعث شد در جهت کاهش درصد سبوس گیری آرد اقدامات خوبی صورت گیرد بنابراین دستیابی به هدف مهم نیازمند همکاری کلیه دست اندرکاران حوزه گندم، آرد ونان استان و مردم عزیز است.
وی به مقایسه وضعیت مصرف سرانه آرد استان قبل و بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت و افزود: سرانه مصرف آرد استان قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 13.5 کیلوگرم بوده که بعد از اجرای قانون هدفمندسازی به 9 کیلوگرم کاهش یافته است بنابراین بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ما با روند نزولی مصرف سرانه آرد در استان مواجه بودیم و همین امر نیز باعث افزایش صرفه جویی دربخش آرد وبه تبع آن گندم شود.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان درادامه اظهارداشت: دلیل عمده کاهش مصرف، تغییر ساختار از طرف دولت درحوزه گندم، آرد ونان بوده است و هم اکنون مردم خود مدیریت خرید نان را انجام می دهند این موضوع باعث کاهش چشمگیر ضایعات نان شد به طوری که ضایعات  30 درصدی قبل از هدفمندی به کمتر از پنج درصد در بعد از هدفمندی یارانه ها رسیده است یکی از مهمترین شاخصه های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها ،اعتلا بخشی به حوزه آرد ونان بوده است.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال