فاز اول پتروشیمی ایلام ۹۴ درصد پیشرفت دارد

مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایلام گفت: فاز اول پتروشیمی ایلام 94 درصد پیشرفت دارد.
جواد کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع پتروشیمی ایلام یکی از طرح های بزرگ درحوزه انرژی است با سرمایه 30 هزارمیلیارد ریالی در استان ایلام اجر اشده است.
وی افزود: فاز اول پروژه تقریبا نزدیک به 94 درصد به صورت عمومی است این طرح جز طرح های مهر ماندگار است.
وی عنوان کرد: مقرر شده این پروژه تا نیمه اردیبهشت ماه سال 92 به بهره برداری برسد و فاز اول 300هزار تن پلی اتیلن سنگین ایجاد می کند.
کمری ادامه داد: فاز دوم که به بهره برداری برسانیم واحدهای شیرین سازی خوراک و واحد اولفین تولید محصولات را از لحاظ کمیت چیزی نزدیک به تقریبا یک میلیون تن در سال و درآمدزایی این مجتمع یک میلیارد دلار در سال خواهد بود.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال