تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در شهر ایلام اندیشیده شده است

فرماندار ایلام گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در شهر ایلام اندیشیده شده است.
ولی الله حیاتی در گفتگو با مهر گفت: باتوجه به نزدیک شدن انتخابات یازدهمین  دوره ریاست جمهوری ، چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در استان ایلام تمهدات لازم را برای باشکوه برگزار کرده انتخابات اندیشیه دایم.
وی  اظهار داشت: انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه انتخابیه ایلام ، شیروان چرداول ، سیروان  ،ملکشاهی و ایوان داری یک کرسی نمایندگی هستند.
حیاتی گفت: دواوطلبین نمایندگی تنها کرسی انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی  حوزه انتخابیه ایلام  17 فروردین ماه  می توانند به فرمانداری جهت ثبت نام مراجعه کنند.
فرماندار ایلام گفت: 130 شعبه اخذ رای در حوزه شهرستان ایلام داریم  که اولین مانور نرم افزاری انجام شده است و زیر ساختهای لازم برای برگزاری هر چه باشکوه تر در مرکز استان اند یشیده شده است.
وی بیان داشت: برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات تمام نیروهای مجرب انتخاب و تمام امکانات دولتی  را بسیج کردیم ودر آمدگی کامل به سر می بریم.
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال