وسعت جنگلهای ایلام به یک میلیون هکتار خواهد رسید

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: وسعت جنگلهای استان ایلام تا پایان سال 92 به یک میلیون هکتار می ‏رسد.‏
به گزارش باشگاه خبرنگاران ايلام ؛ رضا احمدی با بیان این مطلب افزود: 641 هزار هکتار جنگل در استان ‏ایلام  موجود است که تا پایان سال  92 به یک میلیون هکتار خواهد رسید.‏
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: امروزه اهمیت حفاظت منابع طبیعی در کنار ‏توسعه بر همگان آشکار بوده و این مهم در اکثر طرح های زیر بنایی و توسعه ای و در بسیاری از ‏کشورهای جهان مورد توجه قرار می گیرد.‏
احمدی با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی به نام منابع طبیعی وسرمایه ملی نام گذاری شده، افزود: هم ‏اکنون برنامه های مختلفی برای افزایش جنگل در استان در حال اجراست.‏
وی ارزش اقتصادی منابع عرصه های جنگلی استان را بیش از هزار میلیارد تومان دانست و عنوان کرد: ‏زمینه ای فراهم شد که تا الان می شود 10 هزار هکتار ازسطح شهرستان های استان را نهال کاری کرد ‏و در درختکاری دو مؤلفه داریم یکی بذر کاری شامل غنی سازی است و یکی نهال کاری شامل ‏توسعه و احیا است مادر زمینه توسعه و احیا در کشور جز پیش روها هستیم.‏
احمدی ادامه داد: زمینه ای فراهم شد که یک طرح 50 هزارهکتاری به سازمان جنگل ها و مراتع ‏آبخیز داری کشور ارائه دادیم که سرانه را با یک افزایش چشم گیرتری و درمدت زمان کمتری به ‏مرثه  بروز و ظهور برسانیم که مردم مشارکت خوب و فعالی دارند تشکل ها  شرکت های تعاونی احیا ‏و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی در این زمینه نهایت همکاری را دارند.‏
وی با اشاره به اینکه 87 درصد وسعت استان رامنابع طبیعی و خدادادی تشکیل می دهد، افزود: دولت ‏در استان ایلام در جنگل کاری و درختکاری کار سیار بزرگی کرده است شاید بتوان گفت نسبت به ‏تمام استان های کشور کاری که در حوزه توسعه جنگل و توسعه درخت و درخت کاری در استان ‏ایلام صورت گرفته بسیار بیشتر است.‏
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال