دوشنبه 1 مهر 1398

آغاز شور انتخاباتی در کم جمعیت ترین استان کشور

انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، ميان دوره اي مجلس نهم شوراي اسلامي (حوزه انتخابيه ايلام) و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه مقارن با اعياد شعبانيه و ميلاد باسعادت بزرگترين حماسه ساز تاريخ حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، ميان دوره اي مجلس نهم شوراي اسلامي (حوزه انتخابيه ايلام) و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه مقارن با اعياد شعبانيه و ميلاد باسعادت بزرگترين حماسه ساز تاريخ حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) شده است موجب تحقق فرمان راهبردي رهبر معظم انقلاب يعني حماسه سياسي است كه عزت، استقلال، توسعه و پيشرفت كشور اسلامي و بهروزي مردم را ضمانت مي كند.

افزون بر انتخابات رياست جمهوري و شوراها در سراسر استان امروز مردم حوزه انتخابيه اصلي ايلام (شامل شهرستان هاي ايلام، شيروان چرداول، ايوان، مهران، سيروان و ملكشاهي) با حضور حماسي در پاي صندوق هاي راي يك نفر را به عنوان نماينده خود در مجلس شوراي اسلامي برمي گزينند.

مردم ايلام امروز به سه انتخابات سرنوشت ساز مي انديشند و اينکه اين بار هم مثل هميشه با حضور حماسي خود نشان دهند که سرنوشت سياسي و مديريتي کشور برايشان مهم است، آباداني کشور و استان برايشان مهم است و اينکه قرار است بيش از سيصد هزار راي سرنوشت ساز را براي تعيين اعضاي  قوه مجريه و مقننه  و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صندوق ها بريزند.

ايلامي ها امروز براي خلق حماسه اي ديگر و حضوري جهادي آماده مي کنند، انديشه اي ژرف که بتواند ما را در مسير آباداني و سربلندي راهنما باشد.

اگر جامعه ای بخواهد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آبادانی و ساماندهی کشور رابه خوبی اجرا کند هرگز بدون پشتوانه عمومی کارآمد نخواهد بود.

آری گفتن مردم به انتخابات به معنای انتقال قدرت جمعی به مجموعه سیاسی و مدیریتی کشور است که بتواند با پشتوانه و حقانیت عمومی و نظارت جمعی از سد مشکلات و موانع داخلی و خارجی عبور کرده و همه گروهها و احزاب مختلف در کنار هم با حضوردر انتخابات با اقتدار و اگاهی به پیشرفت و تعالی کشور خود یک آری بزرگ می گویند و این رمز بزرگ توان ملی و جهانی است.

انتخابات به عنوان جریانی رسمی برای حضور مردم در تعیین سرنوشت خود از مهمترین ارکان دموکراسی بحساب می اید.

مبحث حضور در انتخابات نیز همچنان که وجود داشته باشد از لحاظ کمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بدین صورت که هرگاه صحبت از انتخاب یا انتخابات می شود منظور حضور گسترده در انتخابات است بدن ترتیب  انتخابات تجلی حضور و مشارکت سیاسی مردم و عرصه تحقق اراده ملت برای تعین سرنوشت خویش است.

استان ایلام با جمعیتی برابر با 557 هزار و599 نفر دارای 9 شهرستان و 9 بخش مرکزی و 12 بخش مستقل است.

399 هزار و 424 نفر از جمعیت ایلام واجد شرایط رای دادن می باشند که 14 هزار و430 نفر از این تعداد رای اولی هستند.

برای احصا آرای مردم در روز بیست وچهارم خرداد ماه تعداد 698 شعب با 1757 صندوق متناسب با جمعیت استان در نظر گرفته شده است که از این تعداد صندوق 615 صندوق به صورت ثابت و83 صندوق به صورت سیار است.

نظرات ارسال نظر