دوشنبه 1 مهر 1398

انتخابات تا ساعت ۲۲ تمدید شد

به گزارش ایرنا، ستاد انتخابات ایلام در اطلاعیه ای از مردم خواست كه در موعد یاد شده آرا خود را به صندوق های اخذ رای بیاندازند.
این ستاد همچنین از مردم درخواست كرده كه آرا خود را هر چه زودتر به صندوق انداخته و آن را به ساعت های پایانی روز موكول نكنند.
بر پایه این اطلاعیه، مجریان انتخابات در شعب روستایی چنانچه كار رای گیری در آنها پایان یافته می توانند نسبت به شمارش آرا اقدادم كنند.
نزدیك به ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت ۵۷۰ هزار نفری استان ایلام واجد شرایط لازم برای رای دادن در انتخابات هستند.
۱۴ هزار نفر كار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس نهم (حوزه انتخابیه ایلام) و شوراهای اسلامی شهر و روستای استان را برعهده دارند.
۶۹۸ شعبه با یك هزار و ۷۵۷ صندوق جداگانه، آرا مردم استان ایلام را جمع آوری می كنند.
۲۵۰ نفر به عنوان اعضای هیات های بازرسی بر نحوه درست و اجرای قانونی انتخابات نظارت دارند.
۲۳ شهر و ۳۴۴ روستای استان ایلام واجد شرایط برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
نظرات ارسال نظر