پنج‌شنبه 28 شهریور 1398

آغاز شمارش آرا / دفتر انتخابات ایلام بسته شد

به گزارش ایرنا، مردم حوزه انتخابیه ایلام افزون بر شركت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بار دیگر برای تعیین تكلیف كرسی نمایندگی و تك سهمیه باقی مانده مجلس شورای اسلامی به پای صندوق های رای رفتند.
مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه استان ایلام همانند مردمان دیگر استان های كشور با حضور گسترده و پرشور خود در پای صندوق های رای حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری را محقق كردند.
بر پایه گزارش خبرنگاران ایرنا، شركت گسترده مردم ایلام در انتخابات تا دقایق پایانی نیز ادامه داشت و اكنون در برخی از شعبه های شهری كار رای گیری از جمعیت حاضر در پای صندوق ها رای انجام می شود.
با وجود این رای گیری در بسیاری از شعبه ها كه امروز شاهد موج جمعیت مردمی بود و كار اخذ رای از مردم را به سرانجام رسانده بودند، پایان یافت و به طور رسمی دفتر زرین انتخابات استان ایلام بسته شد.
رییس ستاد انتخابات ایلام در این خصوص گفت: نزدیك به ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت ۵۷۰ هزار نفری استان واجد شرایط لازم برای رای دادن در انتخابات بودند.
'حسن بهرام نیا' بیان كرد: ۱۴ هزار نفر كار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، میان دوره ای مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستای را در استان برعهده داشتند.
وی ادامه داد: این افراد امروز در قالب عوامل اجرایی، نظارت، بازرسی، اعضای شعبه ها، انتظامی، امنیتی و خدماتی سازماندهی شده و امروز انتخابات استان را برگزار كردند.
بهرام نیا یادآور شد: ۶۹۸ شعبه با یك هزار و ۷۵۷ صندوق جداگانه آرا مردم استان ایلام را جمع آوری كردند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام افزود: ۲۵۰ نفر به عنوان اعضای هیات های بازرسی بر نحوه درست و اجرای قانونی انتخابات نظارت كردند.
وی یادآور شد: ۲۳ شهر و ۳۴۴ روستای استان ایلام واجد شرایط برگزاری انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود.
نظرات ارسال نظر