سفر جلیلی به ایلام لغو شد

سفر وحیدجلیلی که قرار بود امروز در جمع حامیان مردمی دکتر سعید جلیلی در ایلام سخنرانی کند کنسل شد.

حسن نیک روش، رییس ستاد دکتر جلیلی در ایلام در گفت و گو با ایسنا، دلیل کنسل شدن این سفر را مشغله‌ کاری و حضور وی را در صدا و سیما عنوان کرد.

نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال