دوشنبه 25 آذر 1398

نمایندگان ایلام در مجلس تاکنون هیچ گزینه ای برای استانداری ایلام معرفی نکرده اند

نماینده مردم در مجلس گفت: نمایندگان ایلام در مجلس تاکنون هیچ گزینه ای برای استانداری ایلام معرفی نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی روز گذشته به دیدار وزیر کشور رفتند و با او در خصوص نحوه انتخاب استاندار، فرمانداران و تعامل ما بین آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با تایید این دیدار گفت: این دیدار در راستای جلسات مشترک وزیر کشور با مجمع نمایندگان استان ها در مجلس صورت گرفت.
وی بیان داشت: به نظر بنده برای انتخاب استاندار جدید ما باید به سراغ افرادی برویم که کاربلد، شایسته، دارای تجربه مفید باشند و علم این کار را داشته باشد.
وی ادامه داد: استاندار جدید ضمن آشنایی کامل با اوضاع استان ایلام باید با گفتمان دولت جدید هماهنگ باشد تا بتواند امتیازاتی بگیرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای تصدی استانداری ایلام، بومی یا غیربومی آن شخص مهم نیست بلکه باید فردی باشد که بتواند گرهی از مشکلات موجود استان باز کند ولی اولویت با گزینه بومی است.
شوهانی تصریح کرد: گزینه بومی که واقعا توانمند باشد قطعا برای استان مفید است اما وقتی افراد بومی نتوانند برای استان مفید باشند آن وقت باید سراغ گزینه های دیگری رفت.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت معرفی استاندار ایلام اعلام کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ گزینه ای معرفی نکرده اند و نخواهند کرد.
نماینده مردم ایلام اضافه کرد:طبیعی است که اگر مسئولان نظر ما در خصوص افراد بخواهند ما هم نظرات خود را مطرح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: وزیر کشور در خصوص انتصاب استاندار و فرمانداران استان و لزوم تعامل نمایندگان استان با دولت برای انتخاب بهترین فرد برای تصدی استانداری ایلام صحبت کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزیر کشور از شاخص های لازم برای یک استاندار سخن گفت و ما هم نقطه نظرات خود را بیان کردیم.
وی ادامه داد: به نظر می رسد وزارت کشور مهمترین شاخص برای انتخاب استانداران کشور را توانمندی آنان در حوزه های اقتصادی تعیین کرده است.
شوهانی با تاکید بر اینکه در این جلسه وارد مصادیق نشدیم، تصریح کرد: به هر حال وزارت کشور گزینه های خود را در این خصوص دارد و قرار شد با مشخص شدن گزینه نهایی آنان، آنوقت ما را در جریان قرار دهند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان استان هم به وزیر کشور گفتند که در شرایط مساوی افراد، اولویت را به گزینه بومی دهد.
وی تصریح کرد: البته اگر فرد غیر بومی دارای توانمندی لازم در این خصوص باشد ما مشکلی با آن نداریم.
شوهانی با بیان اینکه بسیاری از افراد بومی استان از استاندار فعلی قویتر هستند تصریح کرد: اگر قرار است فرد غیر بومی مانند استاندار کنونی باشد،خوب افراد بسیار زیادی در استان هستند که از وی قویتر هستند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در کل دیدار بسیار خوبی بود و امیدواریم که دولت جدید بتواند در حل مشکلات استان ایلام موفق باشد.
نظرات ارسال نظر