دوشنبه 16 تیر 1399

تغییر کاربریها ناشی از سوء مدیریت است نه کمبود منابع

استادیار برنامه ریزی شهری گفت: شهرداری با این توجیه که کمبود منابع عامل اصلی تغییر کاربری است می خواهد ضعف و سوء مدیریت خود را بپوشاند.

جواد رحیمی مقدم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: به دلیل اهمیت کاربری های عمومی به ویژه فضای سبز تغییر کابری فرایندی پیچیده و دشوار است .

وی افزود: این مسئله که در شهر ایلام شاهد تغییر مکرر کاربری های عمومی به مسکونی هستیم ناشی از سوء مدیریت است و اینکه گاهی مسئولان نبود منابع را به عنوان علت اصلی ذکر می کنند در واقع توجیه است نه توضیح.

استادیار برنامه ریزی شهری تأکید کرد: شهرداری با درآمدهای خودش نمی تواند این اراضی را تملک کند و شاید 30 سال بیشتر است که بحث تعریض برخی خیابانها به دلیل همین سوء مدیریت انجام نشده است.

وی ضمن اشاره به اینکه باید از اقدامات اقتضائی و بدون برنامه پرهیز شود، تصریح کرد: در شرایطی که هیچ برنامه ای برای استفاده از این اراضی ارائه نشده تا بتوانند بر اساس آن برنامه به تأمین منابع اقدام نمیاند چرا مسئولین کمبود منابع را بهانه قرار می دهند.

رحیمی مقدم گفت: در طول چند سفر استانی رئیس جمهور کدام یک از مسئولان شهری طرحی برای توسعه فضای سبز ارائه دادند که دولت به آن اعتبار اختصاص دهد.

استادیار برنامه ریزی شهری اضافه کرد: علاوه بر گرفتن منابع دولتی می توان از بخش خصوصی هم جهت بهره گرفتن از این کاربریها استفاده نمود

نظرات ارسال نظر
  • امیردر تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۲

    روند کاهش فضای سبز در شهر ایلام رو به کاهش است وعلت اصلی ان سو مدیریت شهری واعضای شورای شهر می باشد که با موافقت تراکم صددرصدفضاهای مسکونی درساخت وسازها جایی برای فضای سبز وحتی نفس کشیدن وجود ندارد این ساخت وسازشهر درمعرض فاجعه زیت محیطی قرار می دهد به طوری که در فقط بتن واجر دیده میشود

    پاسخ به این نظر