شنبه 10 خرداد 1399

احراز صلاحیت ۴۰۳ نفر در دهلران برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله حاتمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  در این دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 424نفر ثبت نام کرده اند که از تعداد افراد ثبت نام کننده
403 نفر احراز صلاحیت شده اند.

وی اظهار داشت: در این دوره تعداد افراد ثبت نام کننده نسبت به دوره های گذشته 33 درصد افزایش داشته است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان دهلران بیان داشت: از این تعداد افراد ثبت نام کننده  333نفر برای شوراهای اسلامی روستایی و 91نفر برای شورای اسلامی شهر هستند.

وی افزود: از تعداد 91 نفر شواری شهر، 83 نفراحراز صلاحیت شده اند  و از تعداد 333 نفر روستایی 320 نفر احراز صلاحیت شده اند.

حاتمی اظهار داشت: شهرستان دهلران داری 57شورای روستایی  و چهار شورای شهری هستند که سهم روستاها 171کرسی وشهری 22 کرسی است.

نظرات ارسال نظر