دوشنبه 18 آذر 1398

شیر خشک در ایلام نایاب شد

 شيرخشك به عنوان اصلي ترين تامين كننده نياز اصلي كودك اين روزها در شهر ايلام ناياب شده است.

به گزارش ايرنا، شير خشك يكي از منابع اصلي تامين غذاي نوزادان و كودكان محروم از شير مادر محسوب مي شود كه اين منبع حياتي در روزهاي گذشته در بازار شهر ايلام ناياب شده است.
اين درحالي است كه كمبود شيرخشك سلامت نوزادان را تهديد مي كند.

يكي از شهروندان ايلامي مي گويد: در ۱۰ روز گذشته به صورت مكرر به داروخانه هاي شهر ايلام مراجعه كرده است اما موفق به تهيه شير خشك نشده است.
محمد قاسمي بيان كرد: با وجود اينكه در اين مدت به بيشتر داروخانه ها براي تهيه شيرخشك مراجعه كرده اما حتي يك قوطي نيز در بازار وجود ندارد.

وي ادامه داد: اكنون از مسوولان علوم پزشكي استان ايلام جاي اين سووال دارد كه چرا براي تهيه اين منبع اصلي غذاي كودكان چاره انديشي نكرده اند.
شهروند ديگري كه فرزندان دو قلو دارد مي گويد: براي تهيه شيرخشك در روزهاي گذشته به ناچار به استان هاي مجاور ايلام مراجعه كرده است.

علي باقري بيان كرد: تعداد محدودي شيرخشك براي نوزادانش خريداري كرده اما اين تعداد جوابگوي نياز آنها نيست.

وي اظهار كرد: مسوولان علوم پزشكي بايد در اين زمينه حساسيت بيشتري نشان دهند.
مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي در اين زمينه گفت: كمبود شيرخشك فقط مخصوص استان ايلام نيست بلكه بيشتر استان هاي كشور اكنون با اين پديده مواجه هستند.

دكتر آرش جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان كرد: موضوع تحريم بر روي واردات شير خشك تاثيرگذار بوده است.

وي ادامه داد: شير خشك يارانه اي اكنون در داروخانه ها موجود است و افراد داراي شرايط خاص مي توانند نياز خود را تامين كنند.

وي بيان كرد: پخش شير خشك آزاد مدتي است در بيشتر استان هاي كشور با مشكل روبرو شده و مختص استان ايلام نيست.

مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي يادآور شد: مسوولان اين دانشگاه براي رفع اين مشكل را حال رايزني با مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند و اميدواريم هر چه سريع تر اين معضل برطرف شود.
نظرات ارسال نظر