دوشنبه 29 مهر 1398

اسامی ۷۹ داوطلب شورای شهر ایلام و تعداد آرای آنان+ ۱۱ منتخب شورای شهر ایلام

1- مظفر ميرزاد 14500 راي

2 - فاطمه ميرزابيگي 12236 راي

3- صادق نورمحمدي 11858 راي

4- شاكيان 11303

5- عبدالنور نيك خلق 11226

6- ايوب غياثي 9615 راي

7 - يزدان قباديان 9346 راي

8- حسن زاده 8936 راي

9- حسين جوكار 8669 راي

10 - شيري 8605 راي

11 كرمي 8485 راي

علي البدل:

12 - سليماني 8237 راي

13 - جعفر حيدري 8157 راي

14 - شاهمراديان 8118 راي

****************************

15 - اقبالي 8117 راي

16 - امير رضا خاكي 7967 راي

17 - علي كريمي 7931 راي

18 - فرجي 7875 راي

19 - صفري 7777 راي

20 شوهاني 7706 راي

21 - اماميان 7663 راي

22 - بيگ محمدي 7504 راي

23 - برفي زاده 7233 راي

24 - صيدي 7179 راي

25 - اميديان 7168 راي

26 - علي محمدي 7119 راي

27 - شيرواني 7108

28 - نجف شفيغي 6904 راي

29 تقي نيا 6577 راي

30 - فرهاديان 6283 راي

31 - فيض الهي 6270 راي

32 - شيخ محمدي 6125 راي

33 - ابراهيمي 6063 راي

34 - تقي پور 5745 راي

35 فاطمي 5710 راي

36 - ملكي زاده 5678 راي

37 - حجت كرمي 5542 راي

38 - حيدر زاده 5533 راي

39 - اكبري 5490 راي

40 - يعقوبي 5433 راي

41 - همتي 5339 راي

42 - احمدي 5157 راي

43 - مرادي 5112 راي

44 - محمد زاده 5111 راي

45 - رشنوادي 4885 راي

46 - نوروزي 4876 راي

47 - رضا ميرزاد 4876 راي

48 - غلامي 4738 راي

49 - نصري 4716 راي

50 - عمار زرگوش نسب 4385 راي

51 - عزيزپور 4368 راي

52 - مهري 4200 راي

53 - محراب حيدري زاده 4125 راي

54 - علي فرهاديان 4088 راي

55 - شفيعي 3986 راي

56 - سجادي فر 3633 راي

57 - صي محمدي 3532 راي

58 - تقي رشيدي 3423 راي

59 - كاظمي 3407 راي

60 - گل محمدي 3285 راي

61 - رستم نزاد 3215 راي

62 - سيد جلال دهقاني 3076 راي

63 - سبزي 2977 راي

64 - حيدرخاني 2790 راي

65 - كمالي راد 2645 راي

66 - خوش نگار 2480 راي

67 - نوري نزاد 2393 راي

68 - عظيمي 2342 راي

69 - مهردادي 2039 راي

70  - كريميان 1997 راي

71 - امكي 1950 راي

72 - رستمي زاد 1931 راي

73 - ملك احمدي 1575 راي

74 - فارغي 1427 راي

75 - خياط نظام 1151 راي

76 - طالبي 802 راي

77 - حاتمي  762 راي

78 - هاشمي 677 راي

79 - قدوسيان 639 راي

نظرات ارسال نظر
  • democrasi2010در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

    با سلام خدمت شما عزیزان در ایلام امروز ضمن تبریک پیروزی جناب آقای دکتر روحانی لطفا در صورت امکان به همراه اسامی منتخبین شورای شهر ایلام تصاویر ایشان را هم بارگذاری بفرمایید. از لطفی که در این زمینه مبذول می فرمایید قلبا کمال تشکر و قدردانی، دارم

    پاسخ به این نظر
  • عليدر تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲

    لطفن عكس نامزدها روبه اجرا بگذاريد

    پاسخ به این نظر