چهار‌شنبه 7 اسفند 1398

کمتر از ۳۰ درصد تعهدهای اشتغال در ایلام عملی شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام گفت: کمتر از 30 درصد تعهدهای اشتغال امسال استان محقق شده است.
به گزارش ایرنا، ˈعلیرضا زرگوشˈ روز سه شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: وزارت کار و رفاه اجتماعی برای امسال 16 هزار فرصت شغلی در استان تعهد کرده بود که اکنون چهار هزار و 542 مورد آن محقق شده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت کنونی مقوله اشتغال، ایلام رتبه خوبی میان استان های کشور کسب نکرده است.
وی تاکید کرد: اجرای تعهدهای اشتغال با در نظرگرفتن اعتبارهایی که برای مشاغل خانگی و خود اشتغالی پیش بینی شده بود، می توانست محقق شود، اما به علت پرداخت نکردن تسهیلات از سوی بانک ها این موضوع عملی نشده است.
زرگوش از بانک های عامل خواست پیش از پایان سال به پرداخت تسهیلات خود اشتغالی اقدام کنند تا جایگاه واقعی استان دوباره حفظ شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام، همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، شرکت فرش، جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای خواست که به ثبت اطلاعات شغل های ایجاد شده در ˈسامانه رصدˈ اقدام کنند تا وضعیت واقعی استان در زمینه اشتغال مشخص شود.
نظرات ارسال نظر