پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

عدم وجود زن متخصص سونوگرافی در استان ایلام / تذکر کتبی شوهانی به وزیر بهداشت

چندی است که علی رغم وجود چندین متخصص سونوگرافی مرد، هیچ متخصص سونوگرافی زنی در استان ایلام وجود ندارد و چند خانم متخصصی که در ایلام مشغول به کار بودند پس از اتمام زمان طرح خود از استان خارج شدند.

اصلی ترین علت این موضوع عدم وجود متخصص زن بومی در این رشته است که موجب شده متخصصان زن به دلیل غیربومی بودن پس از مدتی از استان خارج شوند.

در همین خصوص احمد شوهانی نماینده ایلام  به وزیر بهداشت در خصوص تسریع در تأمین پزشکان زن متخصص سونوگرافی در استان ایلام تذکر داد.

نظرات ارسال نظر