پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

استان ایلام بارانداز مواد مخدر نیست

فرمانده انتظامی ایلام گفت: شیوع توزیع و مصرف مواد مخدر در این استان با توجه به وجود امنیت پایدار و فرهنگ مردم منطقه بسیار کمتر از سایر استان های کشور است.
به گزارش ایرنا، سردار ˈعلی دولتیˈ روز پنج شنبه در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور معاون مقابله و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: با حساس کردن گلوگاه ها و تقویت پلیس های تخصصی، استان ایلام برای قاچاقچیان عمده مواد مخدر ناامن شده است.
وی ایمان، اعتقاد مردم و حساسیت های خانواده های این استان را از عوامل عمده پاک بودن ایلام از حیث مواد مخدر عنوان و افزود: نیروی انتظامی با هماهنگی سایر نهادها و بویژه دستگاه قضایی تلاش خود را برای مقابله و مبارزه با توزیع کنندگان مواد افیونی بکار خاهد بست.
فرمانده ناجای ایلام تاکید کرد: کمبودهایی در برخی از نقاط استان در بحث انتظامی و پلیسی وجود دارد که امیدواریم با کمک مسوولان ارشد استان برطرف و زمینه برخودر با قاچاقچیان نیز هموارتر شود.
دولتی همگرایی و همصدایی را برای مقابله با این بلای خانمان سوز ضروری دانست و گفت: دستگاه ها و متولیان امور فرهنگی و اجرایی کشور باید در این زمینه همصدا عمل کنند.
نظرات ارسال نظر