چهار‌شنبه 22 آبان 1398

۲۲۰ درصد افزایش بارندگی / یارندگی ها زمستان امسال نیز در ایلام ادامه می یابد

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: بر اساس پیش بینی های فصلی، بارندگی ها زمستان امسال نیز در استان ادامه می یابد.
حسنی غربا افزود: در فصل زمستان امسال بارش های خوب و قابل توجهی در حد میانگین بلند مدت در استان خواهیم داشت.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های فصلی، خوشبختانه همانطور که پاییز پر بارانی داشتیم، زمستان خوبی نیز از نظر تداوم بارش ها پیش رو خواهیم داشت. وی در مورد پیش بینی ادامه و یا قطع خشکسالی در سال های آینده در استان، ادامه داد: امکان پیش بینی دوره های خشکسالی و ترسالی وجود ندارد و تنها پیش بینی فصلی امکانپذیر است.
مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: میانگین بارندگی در این استان از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۰ درصد افزایش یافته است. حسنی غربا افزود: میزان بارندگی در استان نسبت به میانگین بلند مدت نیز ۱۰ درصد افزایش یافته که رقم قابل ملاحظه ای است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون میانگین بارندگی در استان ۱۵۹٫۳ میلیمتر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۹٫۸ میلیمتر و در بلند مدت ۱۴۴٫۲ میلیمتر بوده است. مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: این استان در سال های گذشته جزو استان های پر بارش کشور بوده است که در یک دوره چند ساله دچار خشکسالی و کاهش میزان بارندگی شد.
حسنی غربا افزود: اما خوشبختانه امسال میزان بارش ها در استان به سال های گذشته و پربارش نزدیک شد.
نظرات ارسال نظر