شنبه 10 خرداد 1399

گازرسانی به شهر بدره در مراحل پایانی قرار دارد

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: گاز رسانی به شهر بدره در مراحل پایانی قرار دارد.

روح الله نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات گازرسانی به شهرهای دره شهر، بدره و روستاهای اطراف این دو شهر در حال انجام است.

وی بیان داشت: کار گازرسانی شهر دره شهر در مراحل پایانی تست قرار دارد ضمن اینکه یک مسیر 30 کیلومتری در داخل این شهر آماده تزریق گاز است و برای بقیه نیز پیمانکار با سرعت در حال انجام باقی مانده آن است که از پیشرفت مناسبی نیز برخوردار است.

این مسئول با اشاره به اینکه برای اجرای 25 کیلومتر خط انتقال و 20 کیلومتر حفاری گاز داخل شهر بدره  45 میلیارد ریال هزینه شده است، افزود:  تا نیمه دوم خرداد ماه امسال هزار علمک در این شهر نصب می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایلام گفت: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است تا پایان سال آینده 16 شهر استان از نعمت گاز برخوردار شده و به شبکه گاز متصل شوند.
 
بخش بدره از توابع شهرستان دره شهر 85 کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان ایلام واقع است.
نظرات ارسال نظر